Umowa przyrzeczona – kiedy się ją sporządza?

Umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona to akt prawny, który wiąże się najczęściej z tematyką obrotu nieruchomościami. Najczęściej jest ona poprzedzona umową przedwstępną, w której strony zobowiązują się do tego, że transakcja dojdzie do skutku (po spełnieniu określonych wymagań).

Jednak co dokładnie znajduje się w takiej umowie?

Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona

Zakup nieruchomości wymaga specjalnych środków ostrożności – zabezpieczających zarówno interesy strony kupującej, jak i sprzedającej. Dlatego też sporządza się umowę przedwstępną, w której strony zobowiązują się do zawarcia umowy. Jednak czy nie lepiej będzie od razu podpisać umowę sprzedaży mieszkania?

Umowę przedwstępną sporządza się np. w sytuacji, gdy jedna ze stron potrzebuje uzyskać środki potrzebne do zakupu nieruchomości – np. poprzez uzyskanie kredytu. Przy takiej umowie strony mogą także uzależnić zawarcie transakcji od np. uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

W takiej sytuacji w umowie przedwstępnej ustala się cenę nieruchomości, sposób płatności a także termin, w którym ma dojść do transakcji. Umowa przyrzeczona to właśnie ten akt, do którego sporządzenia zobowiązują się strony.

Umowa przyrzeczona – ważne kwestie

O tym, co powinna zawierać umowa przyrzeczona decydują strony transakcji. Istnieją jednak pewne elementy, które muszą się w niej znaleźć – takie jak dokładne określenie przedmiotu sprzedaży i ceny nieruchomości oraz dane stron umowy. Oczywiście – w związku z tym, że dochodzi w tej sytuacji do sprzedaży nieruchomości – umowa taka musi przyjąć formę aktu notarialnego.

Umowa przyrzeczona to akt, który jest nierozerwalnie związany z umową przedwstępną, która – co warto w tym miejscu zaznaczyć – nie jest elementem obowiązkowym. Jeżeli nie istnieją żadne utrudnienia, można od razu przystąpić do sprzedaży nieruchomości. Gdy dochodzi do transakcji bez wcześniejszej umowy przedwstępnej, mówi się o zwykłej umowie sprzedaży.

Przy zakupie nieruchomości zdecydowanie warto zastanowić się nad sporządzeniem umowy przedwstępnej, ponieważ jest to bardzo dobry sposób na zabezpieczenie interesów stron transakcji. Po przygotowaniu takiego porozumienia i sprostaniu zawartym w nim zobowiązań, umowa przyrzeczona będzie już tylko formalnością.